TAN THUAN TELECOM

danhmuc

Hỗ trợ trực tuyến

yahoo Hotline tư vấn bán hàng
yahoo Tư vấn bán hàng
024-3.5146.993- 024-3.5146.992
Hotline: 0913.207.303

Khách hàng

Advertisement Advertisement Advertisement
KX-MB2030
Giá bán:   5,840,000 vnđ
_chitiet
KX-MB1500
Giá bán:   3,280,000 vnđ
_chitiet
KX-MB1900
Giá bán:   3,213,000 vnđ
_chitiet
Bộ đàm cầm tay Motorola GP2000s
Giá bán:   Liên hệ vnđ
_chitiet
Bộ đàm cầm tay Motorola GP338
Giá bán:   Liên hệ vnđ
_chitiet
Máy trạm chính Motorola GM - 338
Giá bán:   Liên hệ vnđ
_chitiet
ICOM IC-U82 (Phiên bản 23)
Giá bán:   Liên hệ vnđ
_chitiet
ICOM IC-V80 (Phiên bản 30)
Giá bán:   Liên hệ vnđ
_chitiet
ICOM IC-M24
Giá bán:   Liên hệ vnđ
_chitiet
ICOM IC-U82 (Phiên bản 23D01)
Giá bán:   Liên hệ vnđ
_chitiet
MÁY BỘ ĐÀM KENWOOD TK-2207
Giá bán:   Liên hệ vnđ
_chitiet
KX-TES824 ( 3CO + 8 EXT)
Giá bán:   4,330,687 vnđ
_chitiet
KX-TES824 [3CO -16EXT]
Giá bán:   7,000,276 vnđ
_chitiet
KX-TES824[5CO +16EXT]
Giá bán:   7,257,603 vnđ
_chitiet
KX-TES824 [6CO + 16EXT)
Giá bán:   7,235,030 vnđ
_chitiet
KX-TES824 [6CO+24EXT]
Giá bán:   9,895,107 vnđ
_chitiet
KX-TES [8CO+24EXT]
Giá bán:   Liên hệ vnđ
_chitiet
KX-TDA100DBP (8CO + 48EXT)
Giá bán:   22,015,140 vnđ
_chitiet
KX-TDA100DBP (16CO + 64EXT)
Giá bán:   30,781,012 vnđ
_chitiet
KX-TDA100DBP (16CO + 72EXT)
Giá bán:   33,124,297 vnđ
_chitiet
KX-TDA100D (8CO + 88EXT))
Giá bán:   33,749,625 vnđ
_chitiet
KX-TDA100DBP (8CO + 96EXT))
Giá bán:   34,955,130 vnđ
_chitiet
KX-TDA100D (16CO + 96EXT)
Giá bán:   39,594,292 vnđ
_chitiet
KX-TDA100DBP (16CO +104EXT)
Giá bán:   39,014,115 vnđ
_chitiet
KX-TDA100DBP (24-104)
Giá bán:   47,154,660 vnđ
_chitiet
KX-TDA100DBP (24-112)
Giá bán:   48,360,165 vnđ
_chitiet
TDA600 [16CO + 128EXT]
Giá bán:   Liên hệ vnđ
_chitiet
TDA600 [16CO + 152EXT]
Giá bán:   Liên hệ vnđ
_chitiet
TDA600 [16CO + 176EXT]
Giá bán:   Liên hệ vnđ
_chitiet
TDA600 [16CO + 200EXT]
Giá bán:   Liên hệ vnđ
_chitiet
TDA600 [16CO + 224EXT]
Giá bán:   Liên hệ vnđ
_chitiet
TDA600 [16CO + 248EXT]
Giá bán:   Liên hệ vnđ
_chitiet
TDA600 [32-488]
Giá bán:   Liên hệ vnđ
_chitiet
KX-TE82474
Giá bán:   Liên hệ vnđ
_chitiet
KX-TE82480
Giá bán:   Liên hệ vnđ
_chitiet
KX-TE82483
Giá bán:   Liên hệ vnđ
_chitiet
KX-TE82491
Giá bán:   Liên hệ vnđ
_chitiet

Tin tức - bài viết

Giới thiệu tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-4-80
Giới thiệu tổng đài điện thoại Panasonic TDA100 /200
Giới thiệu tổng đài điện thoại