TAN THUAN TELECOM

danhmuc

Hỗ trợ trực tuyến

yahoo Hotline tư vấn bán hàng
yahoo Tư vấn bán hàng
024-3.5146.993- 024-3.5146.992
Hotline: 0913.207.303

Khách hàng

Advertisement Advertisement Advertisement
Tổng đài từ 32 đến 120 số
KX-TDA100DBP (8CO+24EXT))
Giá bán:   15,545,145 vnđ
_chitiet
KX-TDA100DBP (8CO + 48EXT)
Giá bán:   22,015,140 vnđ
_chitiet
KX-TDA100DBP (16CO + 64EXT)
Giá bán:   30,781,012 vnđ
_chitiet
KX-TDA100DBP (16CO + 72EXT)
Giá bán:   33,124,297 vnđ
_chitiet
KX-TDA100D (8CO + 88EXT))
Giá bán:   33,749,625 vnđ
_chitiet
KX-TDA100DBP (8CO + 96EXT))
Giá bán:   34,955,130 vnđ
_chitiet
KX-TDA100D (16CO + 96EXT)
Giá bán:   39,594,292 vnđ
_chitiet
KX-TDA100DBP (16CO +104EXT)
Giá bán:   39,014,115 vnđ
_chitiet
KX-TDA100DBP (24-104)
Giá bán:   47,154,660 vnđ
_chitiet
KX-TDA100DBP (24-112)
Giá bán:   48,360,165 vnđ
_chitiet
KXNS300BX 06 trung kế+ 16 máy nhánh
Giá bán:   9.926.000 vnđ
_chitiet
KXNS300BX 06 trung kế+ 24 máy nhánh
Giá bán:   14,050,000 vnđ
_chitiet
KXNS300BX 06 trung kế+ 32 máy nhánh
Giá bán:   15,819,000 vnđ
_chitiet
KXNS300BX 12 trung kế+ 16 máy nhánh
Giá bán:   14,289,000 vnđ
_chitiet
KXNS300BX 12 trung kế+ 24 máy nhánh
Giá bán:   16,897,000 vnđ
_chitiet
KXNS300BX (12 trung kế+ 32 máy nhánh
Giá bán:   18,655,000 vnđ
_chitiet
KXNS300BX 06 trung kế+ 40 máy nhánh
Giá bán:   28,188,000 vnđ
_chitiet
KXNS300BX 06 trung kế+ 48 máy nhánh
Giá bán:   29,940,000 vnđ
_chitiet
KXNS300BX 06 trung kế+ 56 máy nhánh
Giá bán:   32,550,000 vnđ
_chitiet
KXNS300BX 06 trung kế+ 64 máy nhánh
Giá bán:   34,310,000 vnđ
_chitiet
KXNS300BX 12 trung kế+ 40 máy nhánh
Giá bán:   31,120,000 vnđ
_chitiet
KXNS300BX 12 trung kế+ 48 máy nhánh
Giá bán:   25.900.000 vnđ
_chitiet
KXNS300BX 12 trung kế+ 56 máy nhánh
Giá bán:   35,395,000 vnđ
_chitiet
KXNS300BX 12 trung kế+ 64 máy nhánh
Giá bán:   37,155,000 vnđ
_chitiet
KXNS300BX 18 trung kế+ 48 máy nhánh
Giá bán:   35,650,000 vnđ
_chitiet
KXNS300BX 18 trung kế+ 56 máy nhánh
Giá bán:   38,230,000 vnđ
_chitiet
KXNS300BX 18 trung kế+ 64 máy nhánh
Giá bán:   39,992,000 vnđ
_chitiet
KXNS300BX 24 trung kế+ 40 máy nhánh
Giá bán:   36,720,000 vnđ
_chitiet
KXNS300BX 24 trung kế+ 48 máy nhánh
Giá bán:   38,465,000 vnđ
_chitiet
KXNS300BX 24 trung kế+ 56 máy nhánh
Giá bán:   41,170,000 vnđ
_chitiet
KXNS300BX 24 trung kế+ 64 máy nhánh
Giá bán:   42,830,000 vnđ
_chitiet
NS300-6CO-32EXT
Giá bán:   16,362,500 vnđ
_chitiet
KX-NS300 : 6CO-40EXT
Giá bán:   21.662.000 vnđ
_chitiet
KX-NS300 : 6CO-48EXT
Giá bán:   23.162.000 vnđ
_chitiet
KX-NS300-6CO-64EXT
Giá bán:   33,585,000 vnđ
_chitiet
KX-NS300-6CO-96EXT
Giá bán:   50,127,500 vnđ
_chitiet
KX-NS300-6CO-128EXT
Giá bán:   66,470,000 vnđ
_chitiet
|| Trang đầu | Trang trước | 1 - 2- | Trang sau | Trang cuối |

Tin tức - bài viết

Giới thiệu tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-4-80
Giới thiệu tổng đài điện thoại Panasonic TDA100 /200
Giới thiệu tổng đài điện thoại