Phụ kiện tổng đài từ 8 đến 24 số


 KX-T7730

1,135,000đ

KX-T7730

Backup nguồn

1,550,000đ

Backup nguồn


KX-TDA30874

1,400,000đ

KX-TDA30874

 KX-TDA30877

1,400,000đ

KX-TDA30877


Đối tác